RSS
Історія     

15 травня - 150 років від дня народження очільника Української Держави гетьмана Павла Скоропадського

15 травня - 150 років від дня народження очільника Української Держави гетьмана Павла Скоропадського

Чому Україні важливо осмислити спадок гетьмана. Авторська публікація Петра Кралюка для Радіо Свобода.

15 травня виповнюється 150 років з дня народження гетьмана Павла Скоропадського – однієї з найбільш знакових постатей українських Визвольних змагань 1917-1921 років. 
Сумнівно, що цей ювілей буде належно відзначений. Й причина не лише нинішня гостра фаза російсько-української війни.
Скоропадський українцями належно не поцінований. На це є різні причини. Зокрема, його аристократизм, який ментально не відповідав демократичній (чи навіть – анархічній) вдачі більшості українців. А ще – вал «чорного піару», який забезпечили не лише політичні супротивники гетьмана, що зуміли повалити його владу, але й також більшовики.
І для перших, і для других, які дотримувалися лівих і популістських ідей, правий консерватор Скоропадський був однозначно чужим. Яких йому лише гріхів не приписували!
Мовляв, він був «німецьким запроданцем». Ніби його політичні противники, діячі Української Народної Республіки, та більшовики, що уклали з німцями Брестський мир, такими «запроданцями» не були. І що гетьман разом з німецькими й австрійськими військами тероризували мирне українське населення, передусім селян. Начебто влада Української Народної Республіки (УНР) не вдавалася до насильницьких дій. Про червоний терор годі щось і казати!
Чому вдалося побудувати національну державу Маннергейму, а не вдалося Скоропадському
Звісно, можна говорити про помилки гетьмана Скоропадського. Та слід враховувати, що йому доводилося діяти в непростих умовах.
Іноді Скоропадського порівнюють з Карлом Густавом Маннергеймом – тим паче, що вони служили разом у царській армії й непогано знали один одного.
Однак Маннергейму вдалося стати «батьком» національної Фінської держави – попри те, що він не був фіном, а русифікованим шведом. А ось русифікованому українцю Скоропадському не вдалося розбудувати Українську національну державу.
І питання не в тому, що Маннергейм був більш талановитий, ніж Скоропадський. За великим рахунком, таланти одного й другого, як військових, адміністраторів, були співмірними. І не питання, що Маннергейму й Скоропадському довелося розбудовувати «свої» держави в різних умовах. Захопити Фінляндію більшовики були не менш зацікавлені, ніж захопити Україну.
Питання, як видається, у ментальних відмінностях між фінами й українцями. Якщо перші більш спокійні, готові змиритися з непростими обставинами й працювати на результат, то українці – «гарячі»: їм все подавай відразу.
Зрештою, фіни, маючи автономію в складі Російської імперії, все ж мали певний державницький досвід – чого не скажеш про українців. Фіни загалом прийняли консерватора Маннергейма, а українцям консерватор Скоропадський не був потрібен. Їм більше подобалися різного роду ліві, в т. ч. більшовики, які годували народ популізмом – обіцянками наділити селян землею, віддати фабрики й заводи робітникам тощо.
Пастка малоросійства
Павло Скоропадський, як відомо, належав до російської імперської аристократії. Хоча його родина мала українське козацьке походження, але в його сім’ї «перемішалася кров» представників різних національностей. Це, власне, було притаманне багатьом аристократичним родинам Російської імперії. Народився, до речі, Скоропадський в Німеччині, у Вісбадені. Першою мовою, якою він оволодів, була німецька. Знання цієї мови, німецького життя в подальшому чимало допомогли йому.
Дитинство Скоропадського пройшло на Чернігівщині. Навчався у гімназії в Стародубі. У молоді роки роки майбутній гетьман познайомився з «українською старовиною», зацікавився історією та культурою України.
Однак політично Скоропадський був лояльним підданим Російської імперії, вважаючи себе людиною російської культури. Адже належність до російського аристократичного середовища, навчання в російських навчальних закладах, зрештою, служба в російській армії зробили свою справу.
Власне, Скоропадський належав до «типових малоросіян». Таких було чимало. Вони непогано вписалися в російські імперські реалії, займаючи високі становища в державі. З часом це малоросійство зіграло із Скоропадським злий жарт. Він не симпатизував українському національному рухові. Особливо негативно ставився до проукраїнськи налаштованих галичан.
Останніх навіть вважав окремим народом, відмінним від «справжніх українців». Гетьман так і не зміг «переступити через своє малоросійство» й порозумітися з діячами українського національного руху. Це стало не останньою причиною його падіння.
Вибір на користь України
Та попри те, в умовах розвалу Російської імперії Скоропадський зробив вибір на користь України. Він, будучи заможною людиною й маючи зв’язки, міг би виїхати за кордон і безбідно там жити. Однак вирішив лишитися на землі своїх предків і в доволі складний час не побоявся стати на чолі Української держави, сподіваючись, переборовши розруху й анархію, перетворити її в життєздатний організм. Але не так багато часу було відпущено йому…
Можна зустріти думку, що Скоропадський прийшов до влади з допомогою німецьких окупаційних сил, які знаходилися в Україні, організувавши державний переворот 29 квітня 1918 р. У цьому є частка правди, але не вся правда.
Пригадаймо, що німецькі й австрійські війська в Україну запросив не Скоропадський, а лідери УНР на чолі з Михайлом Грушевським, які не могли справитися з більшовицькою експансією. Здавалося, під захистом іноземних військ вони отримали шанс у відносно спокійних умовах розбудовувати державні структури.
Проте керівництво УНР взялося за звичне для них діло – затіяли міжпартійну боротьбу. І часто не виконувало зобов'язань перед своїми союзниками, зокрема по поставкам продовольства – що особливо важливим було для німців та австрійців. У такій ситуації ті почали шукати людей, які змогли б очолити Україну й діяти ефективно. Пропозиції було зроблено кільком діячам. Однак більшість з них відмовилася, розуміючи, яка «ноша» чекає на них.
Павло Скоропадський погодився. Чому? У своїх споминах він це пояснив так: «…коли б не було мого виступу, німці кілька тижнів пізніше завели б в Україні звичайне генерал-губернаторство. Воно було б оперте на загальних основах окупації і нічого спільного з українством не мало». Чи змальовував Скоропадський реальний стан справ, пишучи ці слова? Схоже, так. Принаймні до цього йшло.
Варто зазначити, що гетьманський переворот був, фактично, безкровним. Реально ніхто не збирався захищати тодішнє керівництво УНР. Німецькі війська (принаймні на позір) в події не втручалися. Цей переворот мав і певну легітимність. Адже Скоропадського обрали гетьманом на т. зв. Хліборобському конгресі, що відбувся в Києві 29 квітня 1918 р. На ньому були присутні 6432 делегати від восьми українських губерній. Звісно, можна піддавати сумніву правомочність такого обрання. Але ж Центральну Раду, яка здійснювала керівництво УНР, обрали на подібному зібранні – до того ж не такому масштабному. Мається на увазі Національний конгрес, що відбувався в Києві у квітні 1917 р. На цьому зібранні знаходилося близько 1000 делегатів, що представляли не всі області України. Таким чином, обрання Скоропадського гетьманом в тодішніх умовах виглядає достатньо легітимно.
Здобутки гетьмана
Навіть противники Скоропадського змушені були визнати, що в часи гетьманату Україна стала островом стабільності на розбурханих революцією теренах колишньої Російської імперії. В Українській державі була встановлена стабільна валюта й розроблена податкова система. Був прийнятий і виконувався державний бюджет. Також були створені Державний та Земельний банки. Відносно непогано працювала залізниця – чого не скажеш про російські регіони. А в той час саме залізничний транспорт був одним із головних засобів комунікації.
Здійснювалася політика м'якої українізації. Було відкрито близько сотні українських гімназій, відбулося введення до навчальних програм української мови, історії та географії як обов'язкових предметів. Відкриті були українські державні університети в Києві та Кам'янці-Подільському, історико-філологічний факультет у Полтаві, створені Державний український архів, Національна галерея мистецтв, Український Історичний музей, Українська національна бібліотека, Український театр драми і опери, Українська державна капела, Український симфонічний оркестр, Українська академія наук тощо.
Гетьманат прагнув розширення держави за рахунок українських етнічних земель, а також важливих для держави територій. На півночі до його складу були інкорпоровані Пінський, Мозирський і Річицький повіти, де проживало змішане українське й білоруське населення. Суверенітет Української держави поширювався на Холмщину й Підляшшя, де існувала Холмська губернія. Робилися кроки по приєднанню Кубані, українських повітів Бессарабії (Хотинського, Акерманського та Ізмаїльського), а також українських етнічних територій, що належали Війську Донському. У результаті економічної блокади Криму в серпня 1918 р. цей півострів став частиною Української держави. Українською стала значна частина чорноморського флоту.
Україну визнали 30 держав. У Києві були розташовувалися постійні представництва десяти з них. Гетьманат мав дипломатичні місії в двадцяти трьох країнах. У червні 1918 р. був укладений мирний договір з російськими більшовиками, в результаті чого припинилися широкомасштабні воєнні дії.
Конструктивізм чи популізм?
Здавалося, населення мало би бути задоволеним. Однак за стабільність і відносне благополуччя треба було платити. Демократичні свободи були згорнуті, скасовувався восьмигодинний робочий день, захоплені поміщицькі землі були відібрані в селян. Передбачалася аграрна реформа й наділення селян землею – але за викуп. А хто ж хотів отримувати землю за викуп, коли її можна було взяти просто так!
Звісно, соціальна політика гетьмана породжувала невдоволення серед широких верств. До того ж українські політичні сили, що, як правило, мали ліве спрямування, були незадоволені кадровою політикою гетьмана, який робив ставку на спеціалістів, часто проросійськи налаштовані. Здебільшого, це були люди, які мали українське походження, певні симпатії до українських традицій, але політично й культурно тяжіли до росіян. Також росіян Скоропадський широко залучав до державного будівництва.
На початку серпня 1918 р. українські політичні партії і громадські організації створили Український національний союз (УНС), який проголосив своєю метою утворення суверенної демократичної Української держави парламентського типу. Ця організація погодилася визнати гетьмана очільником держави, але вимагала створення за своєї участі нового уряду та обрання на Всеукраїнському конгресі державної ради з функціями вищої законодавчої влади.
Скоропадський змушений був піти на співпрацю із УНС. Це йому рекомендували представники німецької влади. Однак повноцінного співробітництва так і не відбулося. Не будемо розбиратися, хто був тут більше винуватий. Але це непорозуміння дорого коштувало для України.
13 листопада 1918 р. гетьман підготував, а наступного дня видав грамоту «До всіх українських громадян», де йшлося про федерацію Української держави з небільшовицькою Росією. Скоропадський сподівався отримати підтримку Антанти, яка була за «єдину й неділиму», а також хотів уникнути конфліктів з білогвардійцями, котрі, саме завдячуючи Антанті, набирали сили. Того ж дня, 13 листопада, на засіданні УНС було сформовано Директорію на чолі з Володимиром Винниченком. Після оголошення згаданої грамоти Директорія почала повстання. Здавалось би, вказаний документ спровокував виступ проти гетьмана. Це не зовсім так. Повстання лівими готувалося заздалегідь. І здійснювалося це не без підтримки більшовиків.
Зрікся влади, але не України
Повстання, очолюване Директорією, перемогло. 14 грудня 1918 р. Скоропадський зрікся влади. Спроба побудувати сильну й впорядковану державу, яка б нагадувала держави Західної Європи, закінчилась крахом. При владі опинилися ліві популісти, яких у країнах Антанти сприймали майже як більшовиків. Відповідно, країни, що вийшли переможцями в Першій світовій війні, вирішили не надавати допомогу Україні – на відміну від Польщі й деяких інших країн, що з’явилися в той час. Зрештою, Українська Народна Республіка, очолювана Директорією, зазнала краху.
Скоропадський, будучи освіченою й проникливою людиною, передбачав це – як і подальший трагічний хід розвитку України. Він писав: «Я не сумніваюся, як і не сумнівався раніше, що всілякі соціалістичні експерименти, якби у нас уряд був соціалістичним, привели б негайно до того, що вся країна в 6 тижнів стала б здобиччю всепожираючого молоха-більшовизму. Більшовизм, знищивши всяку культуру, перетворив би нашу чудову країну на висохлу рівнину, де з часом усівся би капіталізм, але який!.. Не той слабкий, м’якотілий, що тлів у нас досі, а всесильний бог, у ногах якого буде валятись і плазувати той самий народ».
Після зречення влади Скоропадський опинився в еміграції в Німеччині. Будучи емігрантом, він очолив гетьманський рух, який сприяв поширенню ідей консерватизму в українському середовищі. Одним з провідних теоретиків цього руху став В’ячеслав Липинський, погляди якого справили значний вплив на українських емігрантів у міжвоєнний період. Скоропадський посприяв заснуванню в 1926 року Українського наукового інституту при Берлінському університеті, який відіграв помітну роль у розвитку української науки й культури.
Маючи критичне наставлення до влади нацистів, колишній гетьман все ж волів залишатися в Німеччині й захищати тут інтереси українців. Так, коли угорські війська з санкції гітлерівців окупували в 1939 році Карпатську Україну, він виступив у оборону її незалежності. Також заходам Павла Скоропадського завдячують звільненням з німецьких концтаборів Степан Бандера, Андрій Мельник, Ярослав Стецько та інші.
Помер Скоропадський 26 квітня 1945 року далеко від України, на німецькій землі, у Баварії, де він був важко поранений під час авіаційного нальоту.
Видається важливим, щоб українці, які зараз заявляють про своє прагнення жити в «європейському домі», осмислили й належно оцінили спадок гетьмана Скоропадського.
Адже ця людина прагнула побудувати Українську державу за європейським зразком.
Інформаційні матеріали Українського інституту національної пам’яті
15 травня виповнюється 150 років від дня народження очільника Української Держави гетьмана Павла Скоропадського (1873–1945).У ході Першої світової війни почалося падіння імперій, у Центрально-Східній Європі поставали національні держави. На боротьбу піднялися й українці. Українська Держава (29 квітня - 14 грудня 1918 року), очолювана Скоропадським, була однією з форм української державності й одним з етапів національно-визвольних змагань.Історики по-різному оцінюють постать гетьмана. Проте без знань про нього та період його правління неможливо сформувати вичерпне уявлення про Українську революцію 1917-1921 років, яка є важливою віхою в історії української державності.
Факти з життя Павла Скоропадського
1. Народився 15 травня 1873 року в німецькому місті Вісбадені. Походив з одного з найстаріших козацько-шляхетських родів.
Дитинство Павло Скоропадський провів у родинному маєтку Тростянець на Чернігівщині. На формування його поглядів великий вплив справив дід Іван, меценат, засновник Тростянецького дендропарку. Скоропадські шанували українські пісні, звичаї й традиції. Їхню оселю прикрашали портрети гетьманів, козацька зброя.
2. За сімейною традицією, Павло здобув військову освіту - в 1886-1893 роках навчався у Пажеському корпусі в Петербурзі.
3. У січні 1898-го одружився з Олександрою з роду Дурново. Подружжя мало шістьох дітей - доньок Марію (1898-1959), Єлизавету (1899-1976), Олену (1919-2014) та синів Петра (1900-1956), Данила (1904-1957) і Павла (1916-1918). Данило брав участь в організації політичного, громадського та культурного життя українців у Великій Британії, а від 1949 року був почесним головою Союзу українців в цій країні. Наймолодша донька Олена із 1975-го очолювала Союз гетьманців-державників.
4. Бойовий шлях у Першій світовій війні Скоропадський розпочав командиром Кінного полку. Нагороджений орденом Святого Георгія 4-го ступеня. Від 1916-го - командир 34-армійського корпусу на Волині у званні генерал-лейтенанта.
5. У 1917 році, після початку революції в Російській імперії, долучився до формування та очолив І Український корпус, який постав на базі українізованого 34-го корпусу російської армії. До його складу входили 8 полків, об’єднаних у 2 дивізії. Полкам присвоїли імена: 1-й Київський імені Богдана Хмельницького, 2-й Стародубський імені гетьмана Скоропадського, 3-й Полтавський імені гетьмана Сагайдачного, 4-й Чернігівський імені гетьмана Полуботка і т.д.
У жовтні 1917 року з’їзд Вільного козацтва в Чигирині обрав Павла Скоропадського отаманом.
6. 29 квітня 1918 року внаслідок за підтримки німецьких військ Павло Скоропадський прийшов до влади в Україні. Прихильник козаччини, Скоропадський проголосив «Грамоту до всього українського народу», якою «призначив» себе гетьманом всієї України. Держава стала називатися Українською Державою, а форма правління - гетьманатом.
7. В Українській Державі Скоропадського розбудовувалися державні інституції, формувався розгалужений апарат на місцях, започатковано інститут державної служби в Україні.
8. 14 грудня 1918-го Скоропадський зрікся влади й таємно виїхав до Німеччини. Як виявилося, назавжди. Мешкав у Ванзеє, одному з районів Берліна. На запрошення Українського союзу хліборобів-державників (УСХД), створеного В’ячеславом Липинським та Сергієм Шеметом, у 1921 році Скоропадський став членом Ради присяжних УСХД.
9. У 1926 році завдяки зусиллям Скоропадського за підтримки уряду Німеччини постав Український науковий інститут при Берлінському університеті. Він згуртував наукові сили української еміграції - його очолювали колишній міністр закордонних справ Української Держави Дмитро Дорошенко, а згодом філософ, історик української літератури Іван Мірчук, кафедрою історії української державності завідував В’ячеслав Липинський. Також там працювали такі вчені, як Дмитро Антонович, Олександр Колесса, Іван Крип’якевич, Степан Смаль-Стоцький, Дмитро Чижевський тощо.
10. Помер Павло Скоропадський 26 квітня 1945 року від поранення, отриманого під час бомбардування в Баварії. Похований у місті Оберстдорфі в родинному склепі.
Про Українську Державу Павла Скоропадського
9 лютого 1918 року між Українською Народною Республікою та державами Четверного союзу було укладено Брестський мирний договір, яким де-факто УНР була визнана суб’єктом міжнародних відносин. 12 лютого УНР звернулася до німецької сторони з проханням ввести війська, за допомогою яких сподівалися розв’язати внутрішні проблеми. Завдяки цьому Україну звільнили від більшовиків, але водночас було встановлено австро-німецький військовий контроль.
Невиконання Українською Центральною Радою умов Брестського договору щодо постачання хліба й сировини державам Четверного союзу викликало невдоволення і роздратування німецького командування. Власне німецький чинник став одним із ключових в усуненні Центральної Ради та приході до влади Павла Скоропадського.
29 квітня 1918 року в Києві в будівлі кінного цирку Петра Крутикова «Hippo Palace» (тепер на тому місці кінотеатр «Україна») відбувся Всеукраїнський хліборобський конгрес, в якому взяли участь понад 6 тисяч делегатів та який проголосив Павла Скоропадського гетьманом усієї України. Того ж дня гетьман розпустив Українську Центральну Раду та проголосив Українську Державу, ухвалив Закони про тимчасовий державний устрій України.
Гетьман отримав виняткові повноваження: затверджував закони, призначав і звільняв вищих урядовців, генеральних суддів, був верховним командувачем армії та флоту, здійснював керівництво зовнішньою політикою. Також йому належало право оголошувати надзвичайний стан, амністію, надавати громадянство тощо. Таким чином Гетьманат 1918 року був авторитарно-бюрократичним режимом, з близькими до диктаторських повноваженнями глави держави.
Органи влади
Вищим керівним органом Української Держави стала Рада Міністрів - виконавча та законодавча влада одночасно. Її структура нагадувала УНРівську. Щоправда, ліквідували російське, польське, єврейське відомства, а поштово-телеграфне реорганізували в департамент Міністерства внутрішніх справ. Натомість з’явилися міністерства охорони здоров’я та віросповідань. Освітнє отримало назву Міністерство народної освіти та мистецтва. За Гетьманату зазнала трансформацій і судова гілка влади. Замість Генерального суду УНР 8 липня утворили Державний сенат - вищий судовий орган. Його головою став Микола Василенко.
Формування Ради Міністрів доручили Миколі Василенку, який головував на перших засіданнях, але з 7 травня уряд очолив нащадок старовинного козацько-старшинського роду Федір Лизогуб. Віцепрем’єром і міністром народної освіти та мистецтва став Микола Василенко, фінансів - Антон Ржепецький, внутрішніх справ - Ігор Кістяківський, віросповідань - Василь Зіньківський, військових справ - Олександр Рогоза, шляхів сполучень - Борис Бутенко, охорони здоров’я - Всеволод Любинський, продовольства - Юрій Соколовський, юстиції - Михайло Чубинський (син автора слів гімну України), міністром закордонних справ - Дмитро Дорошенко. У кадровій політиці гетьман значною мірою спирався на вихідців з української аристократії, які мали досвід державної служби.
7,5 місяців законотворчості
У червні 1918 року вперше в Україні запровадили спеціальну процедуру законотворчості. Загалом, в Українській Державі було ухвалено понад 500 нормативних актів, у середньому на місяць - по 70. Серед новацій - прийняття першого державного бюджету як узагальненого кошторису.
Скоропадський також ініціював розроблення проєктів державних символів Української Держави. До роботи в спеціальній комісії залучив Георгія Нарбута, котрий запропонував Державний Герб - «зображення козака з мушкетом на плечі., у верхній частині якого розміщено Володимирський тризуб. Навколо… буяв рослинний орнамент, виконаний у стилі козацького бароко».
Земельна реформа
Вона мала стати чи не основною серед перетворень на засадах «відчуження земель по дійсній їх вартості від великих земельних власників для наділення земельними участками малоземельних хліборобів». Однак, правильне в теорії положення про непорушність права приватної власності в конкретно-історичних умовах тогочасної України лише спричинило соціальну напругу. Поміщики отримали юридичні підстави для відновлення земельно-майнової власності. Це викликало селянський спротив, масове невдоволення владою гетьмана та його німецько-австрійських союзників. Улітку майже всіма регіонами прокотилася хвиля повстань.
Справи військові
Як професійний військовий Павло Скоропадський усвідомлював значення національних збройних сил. Для формування дієвих збройних сил Української Держави планувалося створити 8 територіальних корпусів і 5 кінних дивізій. Загальна чисельність армії в мирний час мала становити 310 тисяч осіб. Проте реалізувати ці амбітні плани гетьману не вдалося, оскільки він був зв’язаний забороною мати регулярну армію, що її встановили союзники, завдяки яким він прийшов до влади.
Військовим міністерством були сформовані кадри лише територіальних корпусів, а також гетьманська гвардія - Сердюцька дивізія з заможного селянства Лівобережжя. У серпні гетьманському урядові була передана Сіра (Сірожупанна) дивізія. Вона отримала назву 1-ї Козацько-стрілецької дивізії. Того ж місяця гетьман видав наказ про відновлення стрілецької формації - Окремого загону Січових стрільців. Його особовий склад на початок листопада налічував 59 старшин і 1187 стрільців.
Фінанси
Ефективнішою, в порівнянні з добою Центральної Ради, була діяльність уряду у фінансово-фіскальній сфері. Міністерство фінансів домоглося введення та зміцнення національної валюти, функціонування Державної скарбниці, Українського державного банку, митної та податкової служб, відновлення державної цукрової та горілчаної монополії. Завдяки таким заходам прибутки склали близько 3,2 мільярда тогочасних карбованців.
Справи закордонні
Зовнішньополітичний курс Гетьманату майже повністю визначався союзницькими зобов’язаннями перед Четверним союзом. До безперечних успіхів на міжнародному фронті належало визнання Української Держави цими країнами, а також Азербайджаном, Грузією, Доном, Кубанню, Польщею, Фінляндією, Румунією і Швейцарією. Дипломатичні відносини були встановлені ще з 8 державами - Бельгією, Вірменією, Голландією, Грецією, Данією, Норвегією, Персією і Швецією. Загалом Україна відкрила 11 дипломатичних і до 50 консульських представництв у 20 країнах світу, а на своїй території - 12 дипломатичних і 42 консульських представництва 24 держав.
У вересні 1918 року гетьман здійснив офіційний закордонний візит до Німеччини. Тоді Берлін засвідчив підтримку самостійної Української Держави. Переговори про встановлення кордонів тривали з Росією, Австро-Угорщиною, Румунією, Білоруссю та козацьким Доном. У травні 1918 року була визначена лінія розмежування між військами Української Держави та Росії. Завширшки 10–40 кілометрів, вона отримала назву «нейтральна зона».
Українізація
Процеси українізації, започатковані Центральною Радою, продовжилися в Українській Державі Скоропадського. Завдяки міністрові народної освіти та мистецтва Миколі Василенку введено обов’язкове вивчення в усіх середніх школах української мови, літератури, історії та географії України. В усіх державних установах і військових частинах створили курси українознавства. У листопаді 1918-го в Україні діяло 150 українських гімназій, для яких видрукувано кілька мільйонів підручників.
6 жовтня 1918 року на основі Українського народного університету в Києві було відкрито Український державний університет. На період формування закладів, закупівлі книг, обладнання, підбору викладачів, приміщень, у російськомовних університетах Києва, Харкова, Одеси, Ніжина відкривали кафедри української мови, літератури, культури, історії та права. Колишні російські університети оголосили українськими державними. Науковцям надали право захищати дисертації українською мовою. У Полтаві від жовтня 1918 року запрацював історико-філологічний факультет з усіма правами університету.
22 жовтня святково відкрили Кам’янець-Подільський державний український університет. Його ректором було обрано Івана Огієнка. Серед перших професорів університету були: літературознавець Леонід Білецький, історик Дмитро Дорошенко, письменник і поет Володимир Самійленко, етнограф і фольклорист Філарет Колесса.
Академія наук
Кульмінацією розвитку тогочасного наукового життя стало відкриття в листопаді 1918 року Української академії наук (УАН). Цьому передувала діяльність Українського наукового товариства в 1917 році. За Гетьманату з травня 1918-го справою створення УАН опікувався міністр народної освіти та мистецтва Микола Василенко. Була створена спеціальна комісія, яка працювала над відповідним законопроєктом.
14 листопада гетьман затвердив Закон «Про заснування Української академії наук у Києві». 24 листопада відбулося її перше засідання. Академію очолив біохімік та організатор науки Володимир Вернадський. Посаду неодмінного секретаря посів сходознавець Агатангел Кримський.
УАН мала три відділи: історико-філологічний (очолив Дмитро Багалій), фізико-математичний (на чолі з Миколою Кащенком) і соціальних наук (головував Орест Левицький). Також при УАН діяли постійні та тимчасові комісії за різними напрямами, наприклад, із вивчення природних багатств України, археографічна, «для складання словника живої української мови», «для складання біографічного словника діячів України», соціальних і правничих питань. 2 серпня 1918 року засновано Національну бібліотеку Української Держави (нині - Національна бібліотека України імені Володимира Вернадського). Розпочалося академічне видання творів Тараса Шевченка й Івана Франка.
Частина інституцій, створених в Українській Державі гетьмана Павла Скоропадського, продовжили свою роботу і є частиною культурного простору сучасної України.
Підготувала Рина ТЕНІНА

15.05.2023    

Увага! Використання публікацій ВД «Кур'єр» у спільнотах соцмереж та ЗМІ без зазначення автора и назви видання ЗАБОРОНЕНО!


Поділитися новиною

Слідкуйте за новинами у інформаційних пабліках "Курьера недели": Телеграм-канал Фейсбук группа


*Залишити коментарі можуть зареєстровані користувачі Facebook.

-->
Угору